ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Корсак В.І., «Наш Край Груп», м. Луцьк, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено сучасні погляди вчених щодо поняття торгового формату. Проаналізовано існуючі критерії, які лежать в основі розподілу торгових форматів. Виявлено ключові фактори, які впливають на вибір споживачами того чи іншого торгового закладу. Запропоновано принципи класифікації роздрібних торгових закладів.

Ключові слова:

регіональна роздрібна торгівля, формат торгового закладу, класифікація

Використана література:

1. Соболєв В. О. Дослідження класифікації типів та форматів роздрібних торговельних підприємств / В. О. Соболєв // Вісник ДонНУЕТ. – 2008. – № 4. – С. 166-174.

2. Організація торгівлі: підручник / В. В. Апопій, І. П. Міщук, В. М. Ребрицький та ін. – 2-ге вид., переробл.та доповн. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 616 с.

3. Синюков В. Развитие форматов и услуг розничных торговых предпиятий (на примере Хабаровского края): дис. … канд.. екон. наук / В. Синюков. – Хабаровск, 2011. – 209 с.

4. Зуева О. Н. Логистика взаимодействия потоковых процессов домашних хозяйств и организаций торговли: автореф. дис. … д-ра екон. наук / О. Н. Зуева. – Екатеренбург, 2007. – 45 с.

5. Кальмучин Г. В. Методическое обеспечение исследования поведения потребителя продовольственных товаров, реализуемых в крупных торговых центрах: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Г. В. Кальмучин. – Екатеринбург, 2007. – 22 с.

6. Тарасова Т. В. Розничная торговля Японии: прошлое, настоящее, будущее / Т. В. Тарасова // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – № 2. – С. 124-139.

7. Памбухчиянц В. К. Организация, технология и проектирование торговых предприятий: [учеб.] / В. К. Памбухчиянц. – 2-е изд. – М.: Маркетинг, 1999. – 320 с.

8. Чкалова О. В. Перспективы развития торговых центров / О. В. Чкалова // Маркетинг в России и за рубежом. – 2002. – № 4. – С. 69-74.

Переглянути статтю    Завантажити pdf