ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Пиріг К.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Статтю присвячено визначенню сутності поняття «ефективність діяльності підприємства». Розглянуто головні проблеми неефективного розвитку лісогосподарських підприємств, їх причини та шляхи вирішення.

Ключові слова:

ефективність, лісогосподарські підприємства, лісові ресурси

Використана література:

1. Проблема эффективности в современной науке / под ред. А. Д. Урсула. – Кишинев, 1985. – 256 с.

2. Самуэльсон П. А. Экономика / П. А. Самуэльсон, В. Д. Нордхаус; пер. с англ. – М.: 1997. – С. 55.

3. Концепція реформування та розвитку лісового господарства [Електронний ресурс] / Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/208-2006-р.

4. Загальна характеристика лісів України [Електронний ресурс] / Державне агентство лісових ресурсів України. – Режим доступу: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/ article?art_id=62921&cat_id=32867.

5. Основні показники використання й охорони лісу, тваринних ресурсів та заповідних територій [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Переглянути статтю    Завантажити pdf