ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Царук Н.Г., Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут», м. Ніжин, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Подано методичні підходи до створення системи аналітичного моніторингу, яка синтезує результати спостереження з їх аналітичною оцінкою.

Ключові слова:

ринок, моніторинг, аналіз, управлінське рішення, слабкий сигнал, превентивні заходи

Використана література:

1. Гаркавенко С. С. Маркетинг / С. С. Гаркавенко. – К.: Лiбра, 1996. – 384 с.

2. Грабовецький Б. С. Економiчне прогнозування i планування / Б. С. Грабовецький. – К.: ЦНЛ, 2003. – 188 с.

3. Ларичев О. И. Наука и искусство принятия решений / О. И. Ларичев. – М.: Наука, 1979. – 200 с.

4. Маккей Х. Как уцелеть среди акул: (Опередить конкурентов в умении продавать, руководить, стимулировать, заключать сделки) / Х. Маккей. – М.: Экономика, 1992. – 172 с.

5. Петровська Т. М. Балансовi моделi ринку продукцiї вівчарства / Т. М. Петровська // Облiк i фiнанси АПК. – 2009. – № 2. – С. 24-31.

6. Савчук В. К. Аналiз господарської дiяльностi сiльськогосподарських підприємств / В. К. Савчук. – К.: Урожай, 1995. – 328 с.

7. Ситник В. Ф. Iнтелектуальний аналiз даних (дейтамайнiнг) / В. Ф. Ситник, М. Т. Краснюк. – К.: КНЕУ, 2007. – 376 с.

8. Современный маркетинг. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 256 с.

9. Цiна, витрати, прибутки агровиробництва та iнфраструктура продовольчих ринкiв / за ред. О. М. Шпичака. – К.: УЕА, 2000. – 585 с.

10. Якокка Л. Карьера менеджера / Л. Якокка. – Минск: ООО ,,Попури”, 2001. – 416 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf