ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Левковець Н.П., Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджені стратегічні аспекти забезпечення економічної безпеки підприємств. Запропонована система безпеки підприємства, її складові елементи, об’єкт, суб’єкти, механізм забезпечення та служба безпеки.

Ключові слова:

економічна безпека підприємства, система, служба, механізм та аспекти економічної безпеки підприємств

Використана література:

1. Андрощук Г. А. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны: [монографія] / Г. А. Андрощук, П. П. Крайнев. – К.: ИнЮре, 2000. – 400 с.

2. Олейников Е. А. Основы экономической безопасности (Государство, регион, предприятие, личность) / Е. А. Олейников. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интер-Синтез», 1997. – 288 с.

3. Ортинський В. Л. Економічна безпека підприємств, організацій та установ / В. Л. Ортинський, І. С. Керницький, З. Б. Живко. – К.: Правова єдність, 2009. – 544 с.

4. Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання: монографія / [О. А. Кириченко, М. П. Денисенко, В. С. Сідак, С. М. Лаптєв та ін.]. – К.: ІМБ Університету економіки та права «КРОК», 2010. – 412 с.

5. Реверчук Н. Й. Управління економічною безпекою підприємницьких структур / Н. Й. Реверчук. – Львів: ЛБІ НБУ, 2004. – 195 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf