ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Швець П.А., Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті визначено сутність та роль гуманітарного розвитку соціальної інфраструктури країни, виявлено чинники та фактори її функціонування, обґрунтовано пріоритети розвитку соціальної інфраструктури в контексті забезпечення гуманітарного розвитку суспільства.

Ключові слова:

соціальна інфраструктура країни, гуманітарний розвиток соціальної інфраструктури, державне регулювання соціальної інфраструктури, пріоритети розвитку соціальної інфраструктури

Використана література:

1. Гуманітарна політика Української держави в новітній період [Електронний ресурс]: монографія / за ред. С. І. Здіорука. – К.: НІСД, 2006. – 403 с. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua.

2. Левін П. Б. Питання формування функцій соціальної інфраструктури / П. Б. Левін // Вісник Хмельницького національного університету: зб. наук. пр. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – № 1, Т. 2. – С. 100-104.

3. Левін П. Б. Теоретичні питання функціонування соціальної інфраструктури на етапі формування постіндустріальної економіки / П. Б. Левін // Демографія та соціальна економіка. – К.: ІДСД, 2007. – № 2. – С. 104-115.

4. Лібанова Е. М. Гуманізм, суспільна інтеграція та соціальний розвиток / Е. М. Лібанова // Демографія та соціальна економіка. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень, 2010. – № 2 (14). – С. 3-15.

5. Пироженко В. О. Гуманітарна складова національної безпеки: предмет дослідження та коло основних проблем [Електронний ресурс] / В. О. Пироженко // Національний інститут проблем міжнародної безпеки. – Режим доступу: http://www.niiss.gov.ua.

6. Семиноженко В. Гуманітарні вектори національного розвитку [Електронний ресурс] / В. Семиноженко. – Режим доступу: http://www.semynozhenko.net/documents/5/.

7. Проект Концепції гуманітарного розвитку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Table.

Переглянути статтю    Завантажити pdf