ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Шадура-Никипорець Н.Т., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено теоретичні підходи до визначення сутності економічної дефініції “глобалізація”. Розглянуто історичний процес її формування та розвитку, існуючі концепції виникнення.

Ключові слова:

глобалізація, економічна глобалізація, інтернаціоналізація, світове господарство, антиглобалізм

Використана література:

1. Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию. Прогресс – традиция / У. Бек. – М., 2001. – С. 28-29.

2. Бочан І. О. Глобальна економіка: підручник / І. О. Бочан, І. Р. Михасюк. – К.: Знання, 2007. – 403 с.

3. Генеза ринкової економіки (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, економічний аналіз, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції, біржова діяльність): Терміни, поняття, персоналії / укладачі: В. С. Іфтемічук, В. А. Григор’єв, М. І. Маниліч, Г. Д. Шута; за наук. ред. Г. І. Башнянина і В. С. Іфтемічука. – К.: Магнолія плюс, 2004. – 688 с.

4. Дилигенский Г. Г. Глобализация в человеческом измерении / Г. Г. Дилигенский // Мировая экономика и международные отношения. – 2002. – № 7. – С. 14.

5. Клочко В. Глобалізація та її вплив на країни з перехідною економікою / В. Клочко // Економіка України. – 2001. – № 10. – С. 51-58.

6. Коллонтай В. Эволюция западных концепций глобализации / В. Коллонтай // Мировая экономика и международные отношения.– 2002. – № 2. – С. 32-39.

7. Сазонов Н. І. Глобалізація: природа і зміст / Н. І. Сазонов // Университеты: наука и просвещение. – Х., 2004. – № 1. – С. 15-20.

8. Чешков М. Глобализация: сущность, нынешняя фаза и перспективы / М. Чешков // Pro et Contra. – 1999. – Осень. – С. 114.

9. Шергін С. Сучасний вимір глобалізації: концепції і реальність / С. Шергін // Світогляд. – 2008. – № 4. – С. 26-33.

10. Friedman Th. Understanding Globalization. The lexus and the Olive Tree. – N. Y., 2000. – Р. 9.

11. Gуmez R. J. Neoliberalismo globalizado: Refutaciуn y debacle. – Buenos Aires: Macchigrupo editorial, 2003. – 200 p.

Переглянути статтю    Завантажити pdf