ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Сергійчук С.І., Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, Україна

Карась П.М., Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, Україна

Гришина Л.О., Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Визначено складові конкурентоспроможності на відповідних стадіях розвитку національної економіки. Удосконалено класифікацію чинників зростання продуктивності праці за рахунок виділення інституційних чинників забезпечення конкурентоспроможності національної економіки на кожній її стадії розвитку.

Ключові слова:

продуктивність праці, класифікація чинників підвищення продуктивності, стадії розвитку національної економіки

Використана література:

1. Конкурентоспроможність України: оцінка Всесвітнього економічного форуму за звітом про глобальну конкурентоспроможність 2010-2011 рр. [Електронний ресурс] / Департамент економічного аналізу та прогнозування. – Режим доступу: http//www.bank.gov.ua/doccatalog/ document?id=71439. – Назва з екрану.

2. Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / М. Портер. – М.: Альпина Паблишер, 2008. – 714 с.

3. Соколова Л. В. О понятии социально-экономической категории "совокупная производительность труда" / Л. В. Соколова // Человек и труд. – 2009. – № 3. – С. 35-38.

Переглянути статтю    Завантажити pdf