ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Костенко О.М., Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено ефективність як об’єкт управлінського впливу, що здійснюється на основі інформаційно-аналітичної системи управління діяльністю сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова:

ефективність управління, інформаційно-аналітична система

Використана література:

1. Агапова И. И. История экономической мысли: курс лекций / И. И. Агапова. – М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ»; Издательство ЭКМОС, 1998. – 248 с.

2. Андрійчук В. Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методологія, аналіз / В. Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2006. – 292 с.

3. Вечканов В. С. Эффективность производства и ее слагаемые / В. С. Вечканов. – Ленинград: ЛГУ, 1984. – 150 с.

4. Подсолонко В. А. Управление эффективностью производства / В. А. Подсолонко. – К.: Наукова думка, 1986. – 126 с.

5. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства / С. Ф. Покропивний. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.

6. Яковлева А. М. Сучасний тлумачний словник української мови / А. М. Яковлева, Т. М. Афонська. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. – 672 с.

7. Farell M. J. The Measurement of Productive Efficiency / M. J. Farell // Journal of the Royal Statistical Society. Series A. General. – 1957. – № 120. – P. 253-281.

Переглянути статтю    Завантажити pdf