ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Ільєнко О.В., Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті сформовані загальні цінові стратегії зміцнення міжнародної маркетингової підприємницької безпеки в кризових умовах розвитку світогосподарської системи.

Ключові слова:

цінова стратегія, міжнародна маркетингова підприємницька безпека, світова господарська система

Використана література:

1. Вурос А. Экономика отраслевых рынков / А. Вурос, Н. Розанова. – M.: Теис, 2000. – 456 с.

2. Вэриан Х. Р. Микроэкономика: промежуточный уровень, современный подход: пер. с англ. / Х. Р. Вэриан. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 589 с.

3. Моделирование экономических процессов: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / под ред. М. В. Грачевой, Л. Н. Фадеевой, Ю. Н. Черемных. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 351 с.

4. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности: пер. с англ. / Ж. Тироль. – СПб., 2000. – Т. 1, 2. – 324 с.

5. Хайман Д. К. Современная микроэкономика: анализ и применение: пер. с англ. / Д. К. Хайман. – М.: Финансы и статистика, 1992. – Т. 2. – 786 с.

6. Хэй Д. Теория организации промышленности: пер. с англ. / Д. Хэй, Д. Моррис. – СПб., 1999. – Т. 1, 2. – 658 с.

7. Шерер Ф. М. Структура отраслевых рынков: пер. с англ. / Ф. М. Шерер, Д. Росс. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 468 с.

8. Carlton, В. Modern Industrial Organization / В. Carlton, J. Perloff. – USA, 1994. – 256 р.

9. Clarke, R. Industrial Economics / R. Clarke. – USA: Blackwell Publishers, 1993.

10. Ferguson, P. R. Industrial Economics (Issues and Perspectives). Ed. 2nd / P. R. Ferguson, G. J. Ferguson. – London: The Macmiilan Press LTD, 1994.

11. Geroski, P. Dominant firms and their alleged decline / P. Geroski, A. Jacquemin // International Journal of Industrial Organization, 1984.

Переглянути статтю    Завантажити pdf