ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Рибчук А.В., Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич, Україна

Левківський В.М., Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті аналізується роль виробничої інфраструктури глобального рівня у забезпеченні економічного зростання світового господарства. Досліджуються взаємозв’язки інфраструктурних елементів з іншими інституційними та структурними факторами розвитку глобальної економіки.

Ключові слова:

виробнича інфраструктура глобального рівня, світове господарство, фактори розвитку глобальної економіки

Використана література:

1. Варнавский В. Г. Государственно-частное партнерство: некоторые вопросы теории и практики / В. Г. Варнавский // МЭ и МО. – 2011. – № 9. – С. 41-50.

2. Ерошкин А. М. Механизмы государственной поддержки инноваций: зарубежный опыт / А. М. Ерошкин // МЭ и МО. – 2011. – № 10. – С. 21-29.

3. Кондратьев В. Б. Інфраструктура и экономический рост / В. Б. Кондратьев // МЭ и МО. – 2011. – № 3. – С. 18-24.

4. Луніна І. Державні фінанси та інфраструктурні проблеми розвитку економіки / І. Луніна // Економіка України. – 2011. – № 8. – С. 46-56.

5. Перминов С. Б. Информационные технологии как фактор экономического роста / С. Б. Перминов; отв. ред. Е. Н. Егорова. – М.: Наука, 2007. – 195 с.

6. Скворцова Г. Р. Структурные и институциональные факторы экономического роста / Г. Р. Скворцова // МЭ и МО. – 2010. – № 3. – С. 73-81.

7. Фейгин Г. Ф. Национальные экономики в эпоху глобализации: Перспективы России / Г. Ф. Фейгин. – СПб.: Изд-во СПб ГУП, 2008. – 200 с.

8. Infrastructure to 2030. Telecom, land transport, water and electricity. OECD. – Paris, 2006. – Р. 29.

9. Jonas Noreland Transport / Jonas Noreland. – Eurostat statistics in Focus, 2009. – № 11. – Р. 1-8.

Переглянути статтю    Завантажити pdf