ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Оліфіренко Л.Д., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті на основі проведеного аналізу корпоративного управління та динаміки корпоративних норм визначено загальні тенденції розвитку промислових корпорацій, які необхідно враховувати під час проведення державної інституціональної політики.

Ключові слова:

корпорація, корпоративні структури, державна інституціональна політика

Використана література:

1. Господарський кодекс України (зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
2. Кастельс М. Информационная епоха: экономика, общество, культура / М. Кастельс. – М.: ГУ-ВШЭ, 2000. – 608 с.
3. Радєва М. М. Розвиток корпоративних підприємств в Україні: інституціональний підхід: монографія / М. М. Радєва. – Запоріжжя: КПУ, 2010. – 336 с.
4. Малий І. Й. Держава і ринок: філософія взаємодії: монографія / І. Й. Малий , М. І. Диба, М. К. Галабурда; за заг. наук. ред. д-ра екон. наук, проф. І. Й. Малого. – К.: КНЕУ, 2005. – 358 с.
5. Якубовський М . Концептуальні основи стратегії розвитку промисловості України на період до 2017 р. / М. Якубовський, В. Новицький, Ю. Кіндзерський // Економіка України. – 2007. – No 11. – С. 4-20.
6. Голуб Н. Ю. Організаційно-економічний розвиток промислових корпорацій в умовах структурної трансформації: монографія / Н. Ю. Голуб. – Донецьк: ТОВ “Цифрова типографія”, 2010. – 188 с.
7. Сірко А. В. Корпоративні відносини в перехідній економіці: проблеми теорії і практики / А. В. Сірко. – К.: Імекс, 2004. – 414 с.
8. Корпорация в системе общественного права: монография / Л. И. Дмитриченко, Т. С. Чунихина, Л. А. Дмитриченко, А. Н. Химченко. – Донецк: ООО “Східний видавничий дім”, 2010. – 184 с.
9. Шубін О. Хімічна промисловість України: економічні трансформації та перспективи: монографія / О. Шубін. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – 627 с .
10. Пелтерович В. М. Экономика теории реформ / В. М. Полтарович. – М.: Экономика, 2007. – 447 с.
11. Оліфіренко Л. Д. Державна політика формування конкурентних переваг у розвитку вітчизняної промисловості в умовах кризи / Л. Д. Оліфіренко // Економіка та держава. – 2009. – No 11. – С. 151-154.

Переглянути статтю    Завантажити pdf