ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Кравченко В.В., Брянська філія Російської академії народного господарства та державної служби при Президенті Російської Федерації, м. Брянськ, Росія

Мова статті: російська

Анотація:

Стаття присвячується питанням удосконалення правової культури державних службовців, розкриваються причини її деформації. Виділяються основні напрями в реформуванні і розвитку системи державної служби Російськ ої Федерації, визначається роль правової культури державних службовців у підвищенні ефективності державної служби Російсь кої Федерації і результативності їх професійної службової діяльності.

Ключові слова:

правова культура, державні службовці, державна служба, реформування, правовий нігілізм, ефективність, професіоналізм, система державного управління

Використана література:

1. О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 21.11.2011) // Российская газета. – 2004. – 31 июля (№162).

2. О федеральной программе "Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы): Указ Президента РФ от 10.03.2009 № 261 (ред. от 12.01.2010) // Российская газета. – 2009. – 11 марта (№ 40).

3. Месилов М. А. Деформация правовой культуры государственных гражданских служащих [Электронный ресурс] / М. А. Месилов // Успехи современного естествознания. – 2010. – № 9 – С. 172-174. – Режим доступа: http://www.rae.ru.

4. Новикова А. Вопросы правосознания, правовой культуры и правового поведения граждан России [Электронный ресурс] / А. Новикова. – Режим доступа: http://www.demos-center.ru.

5. Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан: утв. Президентом РФ // Российская газета. – 2011. – 14 июля (№ 151).

6. Справка о численности и оплате труда государственных гражданских и муниципальных служащих на региональном уровне в январе-сентябре 2011 года [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа: http: //www.gks.ru.

7. Справка о численности и оплате труда гражданских служащих федеральных государственных органов в январе-сентябре 2011 года [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа: http: //www.gks.ru.

Переглянути статтю    Завантажити pdf