ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Мурашко М.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Коваленко Ю.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено напрями модернізації державної служби в Україні як механізму виконавчої влади публічного управління в контексті євроінтеграційної регіональної соціально-економічної політики.

Ключові слова:

модернізація, державна служба, публічна влада, соціальний капітал, регіональна соціально-економічна політика

Використана література:

1. Про державну службу: Закон України від 17.11.2011 № 4050-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index.

2. Питання управління державною службою в Україні: Указ Президента України від 18 липня 2011 року 769/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua.

3. Питання реформування Національної академії державного управління при Президентові України: Указ Президента України від 09.12.2011р. № 1110/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua.

4. Модернізація України – наш стратегічний вибір: щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua.

5. Національна доповідь про людський розвиток: «Україна на шляху до соціального залучення» [Електронний ресурс] / Е. М. Лібанова, Ю. Левенець, О. В. Макарова [та ін.]. – Режим доступу: http://www.idss.org.ua/public.html, http://www.undp.org.ua/ua/publications.

6. Офіційний веб-сайт Національного агентства України з питань державної служби [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nads.gov.ua/control/uk/index.

7. Федотова В. Г. Типология модернизаций и способов их изучения / В. Г. Федотова // Вопросы философии. – 2000. – 4. – С. 10.

8. O'Connel, James 1976. The concept of modernization, in: Black, pp.13-24: [цит. за П. Штомпкою. Соціологія соціальних змін]. М.: Аспект-Прес, 1996. – С. 21.

Переглянути статтю    Завантажити pdf