ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Мамичев Н.Г., Брянська філія Російської академії народного господарства та державної служби при Президенті Російської Федерації, м. Брянськ, Росія

Мова статті: російська

Анотація:

У статті розглядаються питання виявлення чинників, які впливають на ефективність державної цивільної служби в Російській Федерації. На підставі результатів соціологічних досліджень виявлено недоліки і резерви в управлінському процесі, визначені оптимальні умови застосування соціальних механізмів управління державною цивільною службою суб’єкта РФ.

Ключові слова:

соціологічне опитування, соціальні чинники, управління, цивільна служба, критерії ефективності державного управління

Використана література:

1. О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ // Российская газета. – 2004. – 31 июля.

2. О подготовке кадров для федеральной государственной гражданской службы по договорам на обучение: Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. № 1456.

3. Атаманчук Г. В. Сущность государственной службы: монография / Г. В. Атаманчук. – М., 2008.

4. Турчинов А. И. Кадровый потенциал государственной гражданской службы: духовно-нравственные проблемы: монография / А. И. Турчинов, К. О. Магомедов. – М., 2010. – 204 c.

5. Материалы социологических исследований «Проблемы функционирования и развития государственной гражданской службы Российской Федерации» (март 2006 г.) / руководитель проекта – д-р социол. наук, профессор А. И. Турчинов; руководитель социологического исследования – д-р социол. наук, профессор К. О. Магомедов.

6. Материалы социологических исследований «Актуальные проблемы государственной гражданской службы Российской Федерации» (январь 2009 г.) / руководитель проекта – д-р социол. наук, профессор А. И. Турчинов; руководитель социологического исследования – д-р социол. наук, профессор К. О. Магомедов.

Переглянути статтю    Завантажити pdf