ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Делия В.П., Інститут соціально-економічного прогнозування та моделювання, м. Балашиха, Росія

Прошина И.В., Інститут соціально-економічного прогнозування та моделювання, м. Балашиха, Росія

Мова статті: російська

Анотація:

У статті розглядаються шляхи переходу суспільства до інноваційної економіки шляхом підготовки відповідних фахівців у навчальн их закладах. Запропонована концепція та основні напрями її конструювання. В основ і концепції лежать ідеї поєднання професійної підготовки з етичним і громадянським вихованням, формуванням творчого мислення у студентів, актуалізації особового і соціального значення в професійній підготовці, створення інноваційного освітнього середовища.

Ключові слова:

інноваційність, професіоналізм, якість освіти, інноваційна економіка, концепція, інфраструктура, державна структура

Використана література:

1. Делия В. П. Инновационное мышление в ХХI веке / В. П. Делия. – Балашиха: ООО «ДЕ-ПО», 2011. – С. 68-69.

2. Делия В. П. Формирование и развитие инновационной образовательной среды гуманитарного вуза / В. П. Делия. - М.: ООО «ДЕ-ПО», 2008. – 480 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf