ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Огнева В.В., Російська академія народного господарства та державної служби, м. Орел, Росія

Мова статті: російська

Анотація:

Актуалізовано проблему інформаційної відкритості органів державного управління, розкрито форми їх інформаційної взаємодії з суспільством, проаналізовано рейтинги інформаційної відкритості владних структур в регіонах Центральної Росії, обґрунтовано критеріальні вимоги до професійної компетентності державних службовців.

Ключові слова:

інформаційне суспільство, інформаційна відкритість влади, компетентність державного службовця

Використана література:

1. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации: утверждена Президентом РФ 9 сентября 2000 года № Пр. 1895 // Российская газета. – 2000. – 28 сентября.

2. Собрание законодательства Российской Федерации. № 5. 04.02.2002. – Ст. 531.

3. Российская газета. – 2004. – 7 октября.

4. Собрание законодательства Российской Федерации. № 46. 14.11.2005. – Ст. 4720.

5. Собрание законодательства Российской Федерации. № 30. 24.07.2006. – Ст. 3419.

6. Собрание законодательства Российской Федерации. № 20. 19.05.2008. – Ст. 2372.

7. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации: утверждена Президентом РФ 7 февраля 2007 года № Пр-212 // Российская газета. – 2008. – № 34. – 16 февраля.

8. Стенографический отчет о заседании Президиума Государственного совета «О реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Петрозаводск, 2008. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/appears/2008/07/17/2341.

9. Режим доступа: http://www.svobodainfo.org/info/page/.

10. Hutmacher W. Key competencies for Europe // Report of the Symposium Berne. Switzerland, 1996.

11. Путин В. О стратегии развития России до 2020 года / В. Путин // Россия 2020. Главные задачи развития страны. – М., 2008. – С. 22.

12. Морозова Е. Г. Компетентностный подход к деятельности государственных служащих: роль и содержание политических компетенций / Е. Г. Морозова // Политическая компетенция государственного служащего: материалы научного симпозиума (21 октября 2008 года). – М., 2009. – С. 19-20.

Переглянути статтю    Завантажити pdf