ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Оліфіренко Л.Д., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто різні підходи у визначенні дефініції “корпорація”, наведені їх інституціональні та функціональні характеристики. Доведено необхідність розвитку саме корпоративних структур із застосуванням механізмів державного регулювання розвитку, актуальність яких полягає у забезпеченні економічної безпеки в контексті нових глобалізаційних викликів.

Ключові слова:

корпорація, корпоративні структури, інституціональні та функціональні характеристики, державне регулювання

Використана література:

1. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

2. Євтушевський В. А. Стратегія корпоративного управління / В. А. Євтушевський, К. В. Ковальська, Н. В. Буженко. К.: Знання, 2007. 287 с.

3. Лисенков Ю. Фондовий ринок: термінологічний словник-довідник / Ю. Лисенков, О. Римарчук, О. Музиченко. К.: Діалог-Прес, 1997. 266 с.

4. Корпоративні структури в національній інноваційній системі України / за ред. д-ра екон. наук Л. І. Федулової. – К.: Видавництво УкрІНТЕІ, 2007. – 812 с.

5. Про підприємництво в Україні: Закон України від 07.02.1991 р. 698-XII [Електронний ресурс].Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/.

6. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. №1576-ХII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/.

7. Радєва М. М. Корпорація як інституціональна форма розвитку економічної системи / М. М. Радєва // Економіка та держава. – 2008. – № 4 (64). – С. 46-49.

8. Радєва М. М. Розвиток корпоративних підприємств в Україні: інституціональний підхід: монографія / М. М. Радєва. – Запоріжжя: КПУ, 2010. – 336 с.

9. Зятковський І. В. Інтегровані корпоративні структури в умовах транзитивної економіки: відповідність нормам світової господарської та правової практики / І. В. Зятковський // Журнал європейської економіки. – 2005. – № 4. – С. 481-496.

10. Якубовський М. Промислова політика: проблеми та перспективи модернізації / М. Якубовський // Економіка України. – 2010. – № 8. – С. 21-29.

11. Концепція державної програми розвитку промисловості України на період до 2017 року [Електронний ресурс].Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/.

Переглянути статтю    Завантажити pdf