ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Короткий В.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто існуючі види пільг для окремих категорій жителів багатоквартирного будинку та їх відображення в бухгалтерському обліку з метою контролю за порядком нарахування та отримання бюджетної компенсації.

Ключові слова:

Використана література:

1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI.

2. Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку: Закон України від 29 листопада 2001 р. № 2866-III.

3. Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1996 р. № 879.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №15 «Дохід»: Наказ Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. № 290.

5. Бабак А. Управління житловим будинком: практичний посібник / А. Бабак, Д. Левицький, Н. Лисенко; Інститут місцевого розвитку. – К., 2007. – С. 53.

6. Кальтагейсер М. Створення та діяльність об'єднання співвласників багатоквартирного будинку: практичний посібник / М. Кальтагейсер, Н. Лисенко [та ін.]; Інститут місцевого розвитку. – К., 2007. – 288 c.

7. Настільна книга для неприбуткових організацій / за ред. А. Ткачука. – 2-е вид., виправл. і доповн., адапт. до укр. законодавства станом на 01.08.2005 р. – К.: [Ін-т громад. сусп-ва: ІКЦ «Леста»], 2005. – 288 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf