ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Бірюкова А.О., Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена проблемі зростання дебіторської заборгованості на підприємствах та методам управління дебіторською заборгованістю з метою підвищення ліквідності підприємства.

Ключові слова:

Використана література:

1. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку: Наказ Міністерства фінансів України (зі змінами, внесеними від 25.09.2009 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pro-u4ot.info/index.php?section=browse&CatID=92&ArtID=120&PHPSESSID=7ui75jmhclcavtp2mmo1npod53.

2. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: навчально-практичний посібник / за ред. С. Ф. Голова. – Дніпропетровськ: ТОВ "Баланс-Клуб", 2000. – 768 с.

3. Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. – 2-ге вид., переробл. і доповн. К.: Знання, 2005. 485 с.

4. Лищенко О. Г. Управління дебіторською заборгованістю як фактором фінансової стійкості підприємства / О. Г. Лищенко, І. С. Середа // Держава та регіони. – 2010. – № 3. – С. 84-89.

5. Матицина Н. О. Основні засади регулювання розрахункових відносин через управління дебіторською заборгованістю / Н. О. Матицина // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 12. – С. 38-42.

6. Матицина Н. О. Фінансова політика підприємства як інструмент управління дебіторською заборгованістю / Н. О. Матицина // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 7. – С. 25-28.

7. Некрасенко Л. А. Шляхи оптимізації дебіторської заборгованості підприємств / Л. А. Некрасенко // Економічний простір. – 2008. – № 12/2.

Переглянути статтю    Завантажити pdf