ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Панченко О.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розкриті основні проблеми реалізації страхового механізму економічного захисту учасників перевізного процесу на залізничному транспорті з урахуванням проблем розвитку страхового ринку та залізничного транспорту в сучасних умовах, а також досліджені особливості залізничного страхування, які визначають напрямки його подальшого вдосконалення.

Ключові слова:

Використана література:

1. Про залізничний транспорт: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=273%2F96-%E2%F0.

2. Про страхування: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=85%2F96-%E2%F0.

3. Богомолова Н. І. Страхування засобів швидкісного залізничного транспорту як основа надійності перевізного процесу / Н. І. Богомолова, О. І. Панченко // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2009. – Вип. 256. Том ІІІ. – С. 793-802.

4. Енциклопедія страхування / В. В. Фещенко [та ін.]. – К., 2008. – 650 с.

5. Клапків М. С. Страхування фінансових ризиків / М. С. Клапків. – Тернопіль: Економічна думка: Карт-бланш, 2002. – 570 с.

6. Панченко О. І. Особливості організації страхового захисту вантажних перевезень на залізничному транспорті / О. І. Панченко, Н. І. Богомолова // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2010. – № 41. – С. 22-28.

7. Панченко О. І. Сучасний стан та перспективи розвитку транспортного страхування в Україні / О. І. Панченко, М. В. Дубина // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2010. – № 44. – С. 256-266.

8. Программы страхования СК СОГАЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sogaz.ru/corporate/insurance_transport/.

9. Програми страхування вантажів і відповідальності СК «Провідна» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://providna.com.ua/.

10. Програма страхування вантажів СК «Універсальна» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.universalna.com.

Переглянути статтю    Завантажити pdf