ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Журба І.О., Черкаський державний технологічній університет, м. Черкаси, Україна

Бєлов Б.О., Черкаський державний технологічній університет, м. Черкаси, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розкрито якісні ознаки та особливості фінансових ресурсів; зроблено спробу визначити й охарактеризувати «фінансові ресурси» як самостійну економічну категорію; також проведено оцінювання ролі фінансових ресурсів як універсального виду ресурсів.

Ключові слова:

фінансові ресурси, капітал, кредит, прибуток, ефективність господарювання, економічне благо

Використана література:

1.Балабанов І. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом: [учебное пособие] / І. Т. Балабанов. – Москва – Харьков – Минск: Питер, 2006. – C. 318.

2.Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: пер. с англ. / Ван Хорн Дж. К.; гл. ред. Я. В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 800 с.

3.Гудзь О. Є. Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств / О. Є. Гудзь. – К.: ННЦ «Ін-т аграрної економіки», 2007. – 578 c.

4.Опарін В. М. Фінансові ресурси: проблеми визначення та розміщення / В. М. Опарін // Вісник НБУ. – 2000. – № 5. – С. 26-31.

5.Пиндайк Р. Микроэкономика: сокр. пер. с англ. / Р. Пиндайк, Д. Рубинфельд; науч. ред.: В. Т. Борисович, В. М. Полтерович, В.И. Данилов [и др.]. – М.: Экономика, Дело, 1992. – 510 с.

6.Теорія фінансів: підручник / [П. І. Юхименко, В. М. Федосов, Л. Л. Лазебник та ін.]; за ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 576 с.

7.Фінансовий менеджмент: підручник / [А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін.]; кер. кол. авт. і наук. ред. А. М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – 535 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf