ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Дубина М.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проаналізовано модель державного регулювання системи парабанківських посередників, визначено її особливості та сформовані заходи щодо вдосконалення такої моделі.

Ключові слова:

Використана література:

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3610-17.

2. Жарій Я. В. Напрями підвищення ефективності діяльності системи парабанківських посередників / Я. В. Жарій, М. В. Дубина // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2012. – № 1 (56). – С. 250-259.

3. Рибак С. О. Інституційні інвестори фінансової системи: сучасний стан та перспективи розвитку / С. О. Рибак, О. П. Коваль // Фінанси України. – 2010. – № 10. – С. 60-64.

Переглянути статтю    Завантажити pdf