ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Медвідь В.Ю., Донбаська національна академія будівництва та архітектури, м. Макіївка, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У роботі проведено аналіз існуючих інструментів забезпечення регіонального розвитку, за допомогою яких можливе як прийняття і реалізація, так і відстежування проміжних результатів економічного та соціального розвитку відповідних процесів. Такий і нструментарій забезпечує не лише формування необхідних передумов, але і сприяє їх трансформації в реальні умови. Від повноти його вживання повною мірою стає можливим власне і регіональний розвиток.

Ключові слова:

регіон, регіональний розвиток, інструменти, інструментальне забезпечення

Використана література:

1. Экономика федеральных округов России: сравнительный анализ / В. И. Суслов, Ю. С. Ершов, Н. М. Ибрагимов, Л. М. Мельникова // Регион: экономика и социология. – 2003. – № 4. – С. 47-63.

2. Павлов К. Межрегиональные социально-экономические отношения: вопросы теории и оценки / К. Павлов // Общество и экономика. – 2003. – № 1. – С. 134-143.

3. Братута О. Удосконалення механізму управління депресивними регіонами / О. Братута // Економіка України. – 2002. – № 10. – С. 43-48.

4. Сухарев О. Государственное регулирование экономики: инвестиционные аспекты про­мыш­ленной и региональной политики / О. Сухарев // Инвестиции в России. – 2006. – № 2. – С. 37-40.

5. Уандыкова М. Проблемы моделирования социально-экономическими системами / М. Уандыкова // Проблемы теории и практики управления. – 2005. – № 4. – С. 84-89.

6. Тудор С. Н. Система взаимодействия государства и бизнеса на территории / С. Н. Тудор, Н. П. Фомичев // Менеджмент в России и за рубежом. – 2005. – № 1. – С. 28-41.

7. Сухарев О. Функциональность и дисфункциональность хозяйственных систем: инновации, инноваторы и экономическая политика / О. Сухарев, И. Татаринцева // Инвестиции в России. – 2004. – № 3. – С. 28-37.

8. Ларина Н. И. Смена парадигмы в региональной политике / Н. И. Ларина // Регион: экономика и социология. – 2000. – № 4. – С. 3-22.

9. Лексин В. Территориальное устройство государства: попытка реализации системной методологии анализа / В. Лексин // Российский экономический журнал. – 2003. – № 1. – С. 55-74.

10. Клисторин В. И. Подходы к оценке инвестиционной активности в регионах России / В. И. Клисторин, Д. С. Сандер // Регион: экономика и социология. – 2003. – № 1. – С. 113-32.

11. Клисторин В. И. Концепция межбюджетных отношений в регионе / В. И. Клисторин, В. Е. Селиверстов, С. А. Суспицын // Регион: экономика и социология. – 2001. – № 3. – С. 21-34.

12. Поздняков А. Политика регионального выравнивания в России (основные подходы и принципы) / А. Поздняков, Б. Лавровский, В. Масаков // Вопросы экономики. – 2000. – № 10. – С. 74-91.

13. Горегляд В. Финансовые проблемы региональной политики в России / В. Горегляд // Федерализм. – 2002. – № 4. – С. 6-38.

14. Арженовский И. В. Региональные сети и региональная экономическая политика / И. В. Арженовский // Регионология. – 2003-2004. – №№ 4,1. – С. 53-59.

15. Смагин Б. И. Сущность и методика определения показателей освоенности региона / Б. И. Смагин, С. К. Неуймин // Вопросы статистики. – 2005. – № 12. – С. 19-23.

16. Жилєнкова М. М. Система показників оцінки соціально-економічного розвитку регіонів України / М. М.Жилєнкова // Статистика України. – 2005. – № 4. – С. 51-53.

17. Економічна енциклопедія: у 3-х томах. Т. 1 / редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Академія, 2002. – 864 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf