ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Бондаренко В.М., Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті охарактеризовано роль ресурсного потенціалу в оцінці економічного зростання регіону. Проаналізовано міжгалузевий розподіл робочої сили по регіону, а також особливості інвестування в його розвиток.

Ключові слова:

ресурсний потенціал, оцінка регіону, економічне зростання, національне господарство, важелі економічного регулювання, система прогнозування

Використана література:

1. Берестов В. Л. Управління мотивацією працівників промислових підприємств / В. Л. Берестов, М. В. Буданова. – Брянськ: БГИТА, 2005. – 275 с.

2. Каплан Роберт С. Організація, орієнтована на стратегію. Як у новому бізнесі-середовищі процвітають організації, що застосовують збалансовану систему показників: пер. з англ. / Каплан Роберт С., Нортон Дейвит П. – М.: ЗАТ «Олімп-Бізнес», 2004. – 416 с.

3. Кашніков В. І. Управління стабільністю й небезпеками в системі «соціум-технік-техніко-технологічна система» / В. І. Кашніков // Машинобудівник. – 2006. – № 12. – С. 44-47.

4. Трапезнікова В. А. Управління й науково-технічний прогрес / В. А. Трапезнікова. – М.: Наука, 1983. – 224 с.

5. Гуляєва Н. М. Фінансові ресурси підприємства / Н. М. Гуляєва, О. В. Сьомко // Фінанси України. – 2003. – № 12. – С. 58-62.

6. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посіб. / Н. С. Краснокутська. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.

7. Лапін Є. В. Економічний потенціал підприємств промисловості: формування, оцінка, управління: автореферат дис. … канд. екон. наук / Є. В. Лапін; Сумський державний університет. – Харків, 2006. – 36 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf