ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Пиріг К.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто економічні аспекти розвитку лісового господарства України, проаналізовано основні показники діяльності та виявлено головні проблеми та перспективи розвитку лісової галузі.

Ключові слова:

лісове господарство, лісистість, лісові ресурси, лісогосподарське виробництво

Використана література:

1. Global Forest Resources Assessment 2010 [Electronic resource] / Food and Agriculture Organization of the United Nations. – Rome, 2010. – Access mode: http://www.fao.org/forestry/fra/fra2010/en.

2. Буклет «Лісове господарство України» / Державне агентство лісових ресурсів України. – К.: ЕКО-інформ, 2011. – 35 с.

3. Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

4. Заготівля і переробка деревини [Електронний ресурс] / Державне агентство лісових ресурсів України. – Режим доступу: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/ uk/publish/article?art_id=32969&cat_id=32881.

5. Земельний фонд України [Електронний ресурс] / Державне агентство земельних ресурсів України. – Режим доступу: http://www.dazru.gov.ua/terra/control/uk/publish/category?cat_id=97786.

6. Список акредитованих товарних бірж [Електронний ресурс] / Міністерство аграрної політики України. – Режим доступу: http://www.minagro.gov.ua/page/?4795.

Переглянути статтю    Завантажити pdf