ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Скосир Ю.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Вершняк І.Г., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто проблему контролю якості продукції на підприємствах з виробництва взуття. Описано основні процедури контролю якості готової продукції, які повинні застосовуватися на підприємствах. Запропоновано моделі для факторного аналізу якості продукції на підприємствах.

Ключові слова:

Використана література:

1. Баканов М. И. Теория экономического анализа: учебник / М. И. Баканов, А. Д. Шеремет. – 4-е изд., дополн. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 416 с.

2. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз: навчальний посібник / Б. Є. Грабовецький. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 256 с.

3. Ермолович Л. Л. Анализ эффективности хозяйственной деятельности промышленных предприятий: справочное пособие / Л. Л. Ермолович. – Минск: Высшая школа, 1979. – 272 с.

4. Карпенко Е. М. Менеджмент качества: учебное пособие / Е. М. Карпенко, С. Ю. Комков. – Минск: ИВУ Минфина, 2007. – 208 с.

5. Макарьева В. И. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации. / В. И. Макарьева, Л. В. Андреева. – 2-е изд., перераб. и дополн. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 304 с.

6. Немогай Н. В. Управление качеством: учебник / Н. В. Немогай, Н. В. Бонцевич, В. В. Садовский. – Гомель: Центр исследования институтов рынка, 2006. – 361 с.

7. Полышко С. П. Управление качеством продукции / С. П. Полышко, А. Л. Козлов. – К.: Техніка, 1978. – 144 c. – (Б-ка инженера).

8. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: підручник / П. Я. Попович. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 365 с.

9. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предпреятия / Г. В. Савицкая. – 5-е изд.Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 688 с.

10. Сыцко В. Е. Управление качеством: учеб.-метод. пособие / под общ. ред. В. Е. Сыцко. – Минск: Высш. шк., 2008. – 192 с.

11. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз: навчальний посібник / Н. В. Тарасенко. – 3-тє вид., переробл. – Львів: Новий світ – 2000, 2004. – 344 с.

12. Фомин В. Н. Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация: [учебное пособие] / В. Н. Фомин. – 2-е изд., перераб. и дополн. – М.: Ось-89, 2007. – 384 с.

13. Череп А. В. Економічний аналіз: навчальний посібник / А. В. Череп. – К.: Кондор, 2005. – 160 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf