ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Сич Є.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Бойко О.В., Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджується ринок транспортних послуг як відкрита складна система. Розглянуті основні елементи та складові ринку транспортних послуг, сформульовані його ознаки.

Ключові слова:

ринок, транспортна послуга, система, метод, структура

Використана література:

1.Бойко О. В. Потенціал ринку транспортних послуг як об’єкт наукових досліджень / О. В. Бойко, І. В. Дідовець // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2010. № 41. С. 93 -105.

2.Бойко О. В. Структура транспортного ринку / О. В. Бойко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2010. № 44. С. 71.

3.Мочерний С. В. Методологія економічного дослідження: монографія / С. В. Мочерний. – Львів: Світ, 2001. – 416 с.

4.Сич Є. М. Закони економіки транспорту: монографія / Є. М. Сич, В. М. Кислий. – Ніжін: Аспект-Поліграф, 2009. – 160 с.

5.Сич Є. М. Розвиток монопрофільних виробничих структур ринку: транспортно-економіч­ний аспект: монографія / Є. М. Сич, О. В. Бойко, О. В Шишкіна. К.: Логос, 2011. 220 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf