ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Железняк О.О., Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Олещенко Л.М., Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Здійснено аналіз пільгових категорій населення на пасажирському транспорті на прикладі Чернігівської області та запропоновано модель цільового використання коштів.

Ключові слова:

пільгові категорії населення, рухливість населення, транспортні послуги, компенсаційна політика, модель цільового використання коштів

Використана література:

1. Альтернативные системы организации льготных пассажирских перевозок [Електронний ресурс] // Management Consulting Group. Новости 30.01.2009 (Со старым багажом в Европу не попасть). – Режим доступу: http://www.mcg.com.ua/news/press.

2. Ваксман С. А. Влияние социально-демографических факторов на внутригородскую подвижность населения / С. А. Ваксман // Проблемы рационального природопользования и размещения производительных сил Урала. – Свердловск, 1981. – С. 48-56.

3. Варелопуло Г. А. Организация движения и перевозок на городском пассажирском транспорте / Г. А. Варелопуло. – М.: Транспорт, 1990. – 208 с.

4. Перевізники Чернігівського району вимагають компенсацію за пільговиків [Електронний ресурс] // Пік. Події і коментарі. Новини 15.11.2011 (Чернігівський громадський інформаційно-аналітичний портал). – Режим доступу: http://pik.cn.ua/novini-chernigova-novosti-chernigova.

5. Південно-Західна залізниця отримала лише 39 % компенсації за перевезення пасажирів-пільговиків за 2011 рік [Електронний ресурс] // Південно-Західна залізниця. Новини 8 лютого 2012. – Режим доступу: http://www.swrailway.gov.ua/newsline.

6. Про автомобільний транспорт: Закон України № 2344–III від 05 квітня 2001 року (із змінами і доповненнями) станом на 24 вересня 2008 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 22. – Ст. 105.

7. Спирин И. В. Орrанизация и управление пассажирскими автомобильными перевозками: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / И. В. Спирин. – 5-e изд., перераб. – М.: Академия, 2010. – 400 с.

8. Статистичний щорічник. Чернігівщина – 2011 / за ред. Д. І. Ашихміної. – Чернігів: Держ. ком. стат. України, Головне управління статистики у Чернігівській області, 2011. – 486 с.

9. Транспорт Чернігівської області. Комплексний статистичний збірник / за ред. Д. І. Ашихміної. – Чернігів: Держ. ком. стат. України, Головне управління статистики у Чернігівській області, 2011. – 74 с.

10. Хромов О. І. Компенсація витрат перевізникам, які здійснюють регулярні пасажирські перевезення пільгових категорій пасажирів автобусним транспортом (Науково-практична інтернет-конференція 15.12.2011 – Секція № 4) [Електронний ресурс] / Олександр Ігорович Хромов // Актуальна юриспунденція. Юридичні науково-практичні інтернет-конференції. – Режим доступу: http://legalactivity.com.ua.

Переглянути статтю    Завантажити pdf