ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Мацедонська Н.В., Вінницький кооперативний інститут, м. Вінниця, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено елементи моделі інформаційної системи підприємства, що мають першочергове значення під час підвищення ефективності управління підприємством.

Ключові слова:

Використана література:

1. Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли: учебное пособие / Б. Гейтс. – М.: Эксмо-Пресс, 2001. – 611 с.

2. Эймор Д. Электронный бизнес: эволюция и/или революция / Д. Эймор. – М.: Вильямс, 2001. – 752с.

3. Сигел Д. Шагни в будущее. Стратегия в эпоху электронного бизнеса / Д. Сигел. − М.: Олимп-Бизнес, 2001. – 384 с.

4. Пэйтел К. Секреты успеха в электронном бизнесе. Серия: Электронная коммерция / К. Пэйтел, М. Мак-Картни; пер. с англ. В. И. Петрова. – СПб.: Питер, 2001. – 342 с.

5. Iнформацiйнi системи i технологiї в комерцiйнiй дiяльностi: пiдручник / за ред. проф. О. М. Ананьєва. – Львiв: Новий свiт – 2000 , 2006. – 584 с.

6. Береза А. М. Електронна комерція: навчальний посібник / А. М. Береза, І. А. Козак, Ф. А. Левченко, В. М. Гужва, В.С. Трохименко. – Ірпінь: КНЕУ, 2002. – 326 с.

7. Лiгоненко Л. О. Iнтернет-торгiвля: стан розвитку та особливостi бiзнес-планування / Л. О. Лiгоненко // Актуальнi проблеми економiки. – 2003. – № 3. – С. 43-48.

8. Електронна комерція: пiдручник / за ред. М. В. Макарової. – К.: Академія, 2002. – 272 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf