ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Ігнатенков О.Л., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Представлено основні принципи побудови техніко-технологічної системи як сукупності процесів (процесний підхід) та відповідних до них об’єктів підприємства за принципами системного аналізу відповідно до законодавства України та системи стандартів ISO-9000.

Ключові слова:

Використана література:

1. Про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій: Закон України № 3 від 14.09.2006 р.

2. Про захист прав споживачів: Закон України № 3161-ІV від 1.12.2005 р.

3. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України №1775-ІІІ від 01.06.2000 р.

4. Про підтвердження відповідності: Закон України № 2406-III від 17.05.2001 р.

5. Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності: Закон України № 3164-ІV від 1.12.2005 р.

6. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель: затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 22.01.2001 р. № 22; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.02.2001 р. за № 173/5364.

7. ДСТУ ISO 9001-2001. Системи якості та системи управління якістю. Вимоги. – Київ: Держстандарт України, 2001. – 24 с.

8. ДСТУ ISO 9004-2004. Системи якості та системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності. – Київ: Держстандарт України, 2001. – 44 с.

9. ДСТУ ISO 9000-2001. Системи якості та системи управління якістю. Основні положення та словник. – Київ: Держстандарт України, 2001. – 27 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf