ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Гаврилюк В.Т., Харківський соціально-економічний інститут, м. Харків, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Здійснено побудову виробничої функції з урахуванням науково-технічного прогресу. Розглянуто характеристики цієї функції та оцінено вплив НТП на розвиток національної економіки.

Ключові слова:

науково-технічний прогрес, модель, виробнича функція, розвиток, економіка, прогноз

Використана література:

1. Эконометрия на персональном компьютере: учебное пособие / Т. С. Клебанова, Н. А. Дубровина, Е. В. Раевнева [та ін.]. – Харьков, 2005. – 160 с.

2. Лукьяненко І. Г. Економетрика / І. Г. Лукьяненко, Л. І. Краснікова. – К., 1998. – 345 с.

3. Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

Переглянути статтю    Завантажити pdf