ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Гавриленко Н.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Веремей Г.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Рогова Г.А., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено міжнародний досвід та проблеми вітчизняних товаровиробників у сфері управління якістю проектів. Запропоновано розглядати процес управління проектною якістю з системної точки зору в контексті впливу на цей процес якості маркетингових досліджень, якості організаційно-управлінських рішень, у тому числі і в системі «постачальник-споживач» у межах концепції TQM.

Ключові слова:

Використана література:

1. Основи управління виробництвом та якістю продукції / О. М. Величко, М. Гало, I. I. Дудич, Ш. Б. Молнар. – Ужгород: УжНУ, 2001. – 386 с.

2. Лапидус В. А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях / В. А. Лапидус. – М.: ОАО «Типография «Новости», 2000. – 432 с.

3. Мазур И. И. Управление проектом: учебное пособие / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге; под общ. ред. И. И. Мазура. – 2-е изд. – М.: Омега-Л, 2004. – 664 с.

4. Столярчук П. Г. Деякі погляди на можливість удосконалення методів оцінювання якості продукції / П. Г. Столярчук, В.Р. Куць. – Ужгород, 2001. – С.15-21.

5. Крылова Г. Д. Зарубежный опыт управления качеством / Г. Д. Крылова. – М.: Издательство стандартов, 2004. – 298 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf