ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Мазур А.Г., Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглядається еволюція міста в національній економіці, наводяться регіоноутворюючі ознаки міста-регіону та міста-мегаполісу в регіональній та глобальній економіці, визначається роль та значення сучасних суперміст у просторовому економічному розвитку.

Ключові слова:

місто, місто-регіон, місто-мегаполіс, держава, економіка, політика, глобалізація, урбанізація

Використана література:

1. Bvaudel, F. (1984). Civilization and capitalism: 15 th -18 th centuvy (Vol, ІІІ,р. 91) New jork; Havpev Row.

2. Evay,A. (1931). The development of economic doctvine. New Jovk: John Wiley.

3. Bender, Т. (1983, Winter). The end of the city? Democvacy, 3 (1.).

4. Тhuvow. L. (1980). Zevo sum society (p. 16). New York: Basic Books.

5. Havvis, L.R. (1984) Economics: Invisible, pvoduktive and pvoblem cities. In L. Rodvin. R.M. Hollistev, New Jork: Plenum.

6. Мірзодаєва Т. Теоретично-методологічні підходи до дослідження просторового розвитку регіону / Т. Мірзодаєва // Регіональна економіка. – 2004. – № 2. – С. 18-34.

7. Коваль Я. В. Регіональна ек ономіка: навчальний посібник / Я. В. Коваль, І. Я. Антоненко. – К.: Професіонал, 2005. – 280 с.

8. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс; пер. с англ. под ред. науч. ред. О. И. Шпаратана. – М.: Гос. ун-т. высш. шк. экономики, 2000. – 606 с.

9. Глобализация и глобальный город: исследования Саксии Сассен // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература (Сер. 4. Социология). – М.: ИНИОН РАН, 2006. – № 2. – С. 15-34.

10. Балуэва О.В. Урбанізаційні процеси: аналіз світових тенденцій / О. В. Балуєва // Економіка та держава. – 2011. – № 6. – С. 53-56.

Переглянути статтю    Завантажити pdf