ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Скалдуцький С.В., Російська академія народного господарства та державної служби при Президенті Російської Федерації, м. Москва, Росія

Мова статті: російська

Анотація:

У статті розглянуті основні складові розвитку потенціалу державного управління , встановлений взаємозв’язок між професіоналізмом державних службовців і рівнем корупції , запропоновано впровадити більш вимогливий підхід до формування складу кадрів апарату державних і муніципальних органів, до відбору на державну службу.

Ключові слова:

кадровий потенціал, розвиток, державне управління, державні службовці, механізм, корупція, кадрова політика

Використана література:

1. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. No 273-ФЗ.
2. Англо-русский и русско-английский иллюстрированный словарь. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 480 с.
3. Лубянка: обеспечение экономической безопасности государства : сборник. – 2-е изд. – М.: Моя Россия; Кучково поле, 2005. – С. 247.
4. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – 4- е издание. – М.: ИТИ ТЕХНОЛОГИИ , 2003. – С. 298.
5. Охотский Е. В. Коррупция: сущность, меры противодействия / Е. В. Охотский // Социологические исследования. – 2009. – No 9 (305). – С. 26-28; Гуров М. П. Коррупция как сложное социально- экономическое явление, представляющее угрозу национальной безопасности / М. П. Гуров // Вестник Московского университета МВД России. – 2008. – No 6. – С. 48-49.

Переглянути статтю    Завантажити pdf