ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Стоян О.Ю., Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Наведено основні показники розвитку відновлювальної енергетики у 2013–2014 рр. у провідних країнах світу. Досліджено особливості міжнародного досвіду державного регулювання та стимулювання розвитку відновлювальної енергетики. Наведено класифікацію засобів стимулювання розвитку відновлювальної енергетики. На основі систематизації зарубіжних практик запропоновано напрями стимулювання розвитку та залучення інвестицій у сферу відновлювальної енергетики України.

Ключові слова:

відновлювальна енергетика, державне регулювання, стимулювання розвитку, тенденції розвитку, напрями вдосконалення

Використана література:

  1. Renewable Energy Policy Network REN21 Secretariat for the 21st Century – Renewables 2014 Global Status Report [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ren21.net/portals/0/documents/resources/gsr/2014/gsr2014_full%20report_low%20res.

  2. Ремінська О. Кращі європейські практики реалізації вимог Директиви 2009/28/ЄС щодо заохочення використання відновлюваних джерел енергії [Електронний ресурс] / О. Ремінська // Агентство ООН з питань промислового розвитку (ЮНІДО). – Режим доступу : http://www.reee.org.ua/assets/2014/09/best-european-practices.pdf.

  3. Chabot B. Analysis of the 2003-2012 Global Electricity Production with a Focus on the Contribution from Renewables [Електронний ресурс] / B. Chabot // Renewables International. – 2013. – № 13. – Режим доступу : www.renwablesinternational.net/nuclear-down-renewablesup/150/537/75598/.

  4. Джеймс С. Стимулювання відновлювальної енергетики Електронний ресурс / Себастьян Джеймс // Використання потенціалу сільськогосподарських відходів як джерела відновлювальної енергії в Україні : матеріали Міжнар. біоенергетичного форуму (23 травня 2013 р.). – К., 2013. – Режим доступу : http://http://www.agrievent.com.ua/images/bio-ifc-23-05-13/presentations/ 04_Sebastian%20James.pdf.

  5. Ukraine Sustainable Energy Lending Facility (USELF) – Програма фінансування альтернативної енергетики в Україні Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www. uself.com.ua.

  6. Konechenkov A. “Renewable Energy. Focusing Ukraine, Vision 2050” [Електронний ресурс] / A. Konechenkov // Renewable Energy Agency NGO. – Режим доступу : http://www.rea.org.ua.

  7. 100% Renewables Energy [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://go100re.net/.

  8. International Energy Agency (IEA) – World Energy Outlook 2013 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.worldenergyoutlook.org/resources/energydevelopment/energyaccessdatabase/.

Переглянути статтю    Завантажити pdf