ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Єрмак О.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Биховець С.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто питання розвитку малого підприємництва в Україні та формування сприятливого середовища для обліку діяльності на малих підприємствах. Вагому підтримку розвитку та діяльності малого бізнесу забезпечує держава через прийняття нормативно-законодавчих актів для спрощення оподаткування, ведення обліку суб’єктами малого підприємництва. Враховуючи останні зміни у плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталів, зобов’язань та господарських операцій суб’єктів малого підприємництва вдосконалено регістри бухгалтерського обліку, запропоновані Методичними рекомендаціями № 422 для ведення обліку за спрощеною формою.

Ключові слова:

рахунок, облік, спрощена форма, малий бізнес, регістри, вдосконалення, рекомендації

Використана література:

 1. Про державну підтримку малого підприємництва : Закон України від 19 жовтня 2000 року № 2063.

 2. Положення про спрощену форму обліку суб’єктів малого підприємництва : затверджене Міністерством фінансів України 30 вересня 1998 року № 186 (зі змінами від 7 грудня 2000 року № 315).

 3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталів, зобов’язань та господарських операцій суб’єктів малого підприємництва : затверджений наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 року № 186.

 4. Порядок ведення книги обліку доходів, витрат : затверджений постановою Кабіну Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1269.

 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого під­приємництва” : затверджене наказом Міністерства фінансів України 25 лютого 2000 року № 39.

 6. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами : затверджені наказом Міністерства фінансів України 25 червня 2003 року № 422.

 7. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365.

 8. Наказ № 664 від 31.05.2011 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.

 9. Наказ № 1204 від 26.09.2011 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.

 10. Наказ № 627 від 27.06.2013 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.

 11. Наказ № 48 від 08.02.2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.

 12. Сук Л. К. Облік на підприємствах малого бізнесу : навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук, О. В. Данилочкіна. – К. : Каравела, 2012. – 352 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf