ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Гарафонова О.І., Київський національний економічний університет, м. Київ, Україна

Ульченко Д.О., Київський національний економічний університет, м. Київ, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

Обґрунтовано різні методики оцінювання підприємства щодо здійснення фінансової реструктуризації на прикладі діяльності вітчизняних підприємств з урахуванням наявного інструментарію та виділенням особливостей його застосування. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи результати наукової діяльності багатьох учених, було запропоновано загальний підхід до визначення «фінансова реструктуризація». Визначено основні інструменти здійснення фінансової реструктуризації. Обґрунтовано доцільність використання систем показників Альтмана та Олсона при прийнятті рішення про можливість здійснення фінансової реструктуризації на вітчизняних підприємствах.

Ключові слова:

фінансова реструктуризація, інструменти, фінансове оздоровлення, фінансові показники

Використана література:

  1. Altman, Edward I. (July 2000). “Predicting Financial Distress of Companies”. Retrieved on September 4th, 2009. – From : http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/Zscores.pdf.

  2. Stokes J. Improving On The Altman Z-Score, Part 2: The Ohlson O-Score / Jonathan Stokes // Retrieved on February 13th, 2013. – From : http://www.stockopedia.com/content/improving-on-the-altman-z-score-part-2-the-ohlson-o-score-70800.

  3. Білик М. Д. Управління фінансовими ресурсами державних підприємств : дис. … д-ра екон. наук / М. Д. Білик. – Суми : Українська академія банківської справи, 2009.

  4. Гринюк Н. А. До проблем проведення фінансової реструктуризації підприємств / Н. А. Гринюк // Научные труды ДонНТУ. Серия экономическая. – 2007. – № 69. – С. 61–64.

  5. Про внесення змін до Закону України «Про банкрутство» [Електронний ресурс] : Закон України від 01.09.2001 № 784-XIV. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/784-14.

  6. Кругляк А. М. Управління процесами реструктуризації як форма фінансового оздоровлення підприємства / А. М. Кругляк // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – № 20. – С. 45–49.

  7. Міхов Л. І. Фінансова реструктуризація / Л. І. Міхов, Л. М. Каліна // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2010. – № 2. – С. 57–60.

  8. Небава М. І. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства : навчальний посібник. Ч. 2. Організація виробництва / М. І. Небава, О. О. Адлер, О. Й. Лесько. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 131 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf