ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Палюх О.М., Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено особливості та стан виконання бюджетних видатків на фінансування аграрного сектору економіки України. Запропоновано послідовність оцінювання виконання бюджетних видатків на фінансування аграрного сектору, реалізація якого дозволяє зробити висновок, що переважна більшість бюджетних коштів спрямовується на функціонування державних органів влади, які в межах своїх повноважень здійснюють розподіл та перерозподіл цих коштів згідно з програмами розвитку. При цьому суттєвий негативний вплив на фінансування АПК чинять наслідки світової фінансової кризи 2008 року та соціально-економічна криза 2014 року. Сформовано передумови для дослідження впливу бюджетного фінансування на ефективність результатів аграрного сектору економіки та його розвиток у кризових умовах господарювання.

Ключові слова:

бюджет, бюджетна класифікація, виконання, Державний бюджет України, стаття, фінансування, Міністерство аграрної політики та продовольства України

Використана література:

1. Дем’яненко М. Я. Державне фінансування аграрного сектору АПК (моніторинг бюджетних програм за 2002–2013 роки) / М. Я. Дем’яненко, А. C. Шолойко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2013. – 120 с.

2. Мельник Т. М. Оцінка державної підтримки аграрного сектору України / Т. М. Мельник, О. С. Головачова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 3. – С. 169–184.

3. Саблук П. Т. Розвиток інституцій удосконалення механізму реформування аграрного сектору економіки / П. Т. Саблук // Економіка АПК. – 2010. – № 10. – С. 3–10.

4. Саламін О. С. Формування державної регуляторної політики в аграрній сфері економіки України на програмно-цільових засадах [Електронний ресурс] / О. С. Саламін // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. – № 1(2). – С. 301–309. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znptdau_2013_1_2_40.pdf.

5. Радченко О. Д. Методологічне забезпечення оцінки ефективності бюджетної підтримки аграрного сектору / О. Д. Радченко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Фінанси і кредит» : [науково-методичний журнал]. – 2013. – № 1. – С. 207–212.

6. Танклевська Н. Стан та перспективи розвитку державного фінансування сільськогосподарських підприємств України [Електронний ресурс] / Н. Танклевська, О. Супрун // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2013. – Вип. 1 (8). – С. 262–270. – Режим доступу : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13tnsspu.pdf.

7. Про бюджетну класифікацію [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. № 11 (зі змінами та доповненнями). – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article%3Fart_id=356065&cat_id=355990.

8. Офіційний сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua.

Переглянути статтю    Завантажити pdf