ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Циганюк Д.Л., ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми, Україна

Гланц В.Н., ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено головні причини та наслідки погіршення фінансової стійкості банківської системи. Проведено аналіз ключових показників, що характеризують стійкість банків до зовнішніх шоків. Визначено, що неефективна організація та регулювання банківської діяльності в Україні призвели до накопичення структурних проблем, які на сьогодні вже стали хронічними. Аналіз ефективності здійснення банківської діяльності в Україні засвідчив дуже її низький рівень, що знижує кредитно-інвестиційний потенціал банківської системи. Проблема низької капіталізації набуває загрозливих масштабів для української банківської системи, оскільки брак капіталізації почали вже відчувати й найбільші українські банки, серед яких ПриватБанк, в якому зосереджено понад 20 % сукупних депозитів українців.

Ключові слова:

банки, фінансова стійкість, банківська криза, капіталізація, рентабельність

Використана література:

  1. Крухмаль О. В. Формування системи показників оцінки фінансової стійкості банків / О. В. Крухмаль // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкові перетворення в Україні в умовах світових інтеграційних процесів : зб. наук. праць / Національна академія наук України, Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2005. – Вип. 6 (LVI). – С. 390–395.

  2. Єріс Л. М. Теоретичні та практичні підходи до рейтингової оцінки фінансової стійкості банків / Л. М. Єріс, О. В. Крухмаль // Економіка Криму. – 2008. – № 22. – С. 59–63.

  3. Статистика індикаторів фінансової стійкості [Електронний ресурс] / Національний банк України. – 2014. – Режим доступу : http://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44575.

  4. Аналіз банків. Банківська статистика. Показники діяльності банків (відносні) [Електронний ресурс] // Bankografo.com. – 2014. – Режим доступу : http://bankografo.com/analiz-bankiv/bankivska-statystyka/pokazniki-diyalnosti-bankiv-vidnosni.

Переглянути статтю    Завантажити pdf