ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Прокопенко В.Ю., Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Висвітлено приватизаційні процеси в сегменті земельної нерухомості ринку нерухомості. Проаналізовано наслідки приватизаційних процесів, визначено негативні їх сторони. На основі соціологічних опитувань з’ясовано думки пересічних громадян, які отримали у приватну власність земельну нерухомість сільськогосподарського призначення.

Ключові слова:

земельна нерухомість, земельна нерухомість сільськогосподарського призначення, ринок нерухомості, приватизаційні процеси

Використана література:

  1. Галчинський А. Мораторій на землю – це відсутність системних уявлень про економіку [Електронний ресурс] / А. Галчинський // День. – 2007. – 17 січня (№ 6). – Режим доступу : http://www.day.kiev.ua/uk/article/ekonomika/logika-regresu.

  2. Про приватизаційні папери : Закон України від 06.03.1992 р. № 2173-XII.

  3. Прокопенко В. Ю. Фінансово-кредитні інструменти на ринку нерухомості: теорія та практика : монографія / Валерія Юріївна Прокопенко. – Х. : ВПП «Контраст», 2012. – 416 с.

  4. Результати соціологічного дослідження «Оцінювання земельної реформи в Україні» ДП «Центр соціологічних експертиз» Інститут соціології НАН України, книга 1.

Переглянути статтю    Завантажити pdf