ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Жарій Я.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Куфаєв В.В., Управління Національного банку України в Чернігівській області, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено стан банківської системи України у кризових умовах та виконано аналіз основних показників діяльності неплатоспроможних банків. Розглянуто вплив якості управління активами й зобов’язаннями банків на їх фінансову стійкість.

Ключові слова:

банк, банківська система, неплатоспроможній банк, активи, зобов’язання, менеджмент, курс валют, валютний ризик, кредитний ризик

Використана література:

 1. Базельський комітет з питань банківського нагляду [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm.

 2. Жарій Я. В. Вплив кредитного та валютного ризиків на ліквідність банківської системи України / Я. В. Жарій, В. В. Куфаєв // Вісник Черніг. держ. технол. ун-ту. Серія «Економічні науки» : науковий збірник. – 2013. – № 2(66). – С. 244–253.

 3. Жарій Я. В. Інтегрований підхід до ризик-менеджменту як основа економічної безпеки банківської системи / Я. В. Жарій // GR та PR менеджмент в контексті економічної безпеки : монографія / за ред. проф. І. П. Мігус. – Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 30–54.

 4. Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків» [Електронний ресурс] : Постанова Правління НБУ від 15.03.2004 № 104. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36986.

 5. Методичні рекомендації щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України [Електронний ресурс] : Постанова НБУ від 28.03.2007 № 98. – Режим доступу : www.bank.gov.ua/control/uk/doccatalog/list?currDir=45208.

 6. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України [Електронний ресурс] : Постанова НБУ від 02.08.2004 № 361. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36985.

 7. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

 8. Роль державного регулювання у подоланні банківських криз / В. П. Ільчук, Я. В. Жарій, Є. Г. Желдак, В. В. Оліхейко // Вісник Черніг. держ. технол. ун-ту. Серія «Економічні науки» : науковий збірник. – 2011. – № 3(52). – С. 265–274.

 9. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 07.12.2000 № 2121-III. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

 10. Про Національний банк України [Електронний ресурс] : Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/679-14.

 11. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи [Електронний ресурс] : збірник наукових праць. – Режим доступу : http://uabs.edu.ua/images/stories/docs/282/pprbsu_v39.pdf.

 12. International regulatory framework for banks (Basel III) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm.

Переглянути статтю    Завантажити pdf