ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Вдовенко Ю.С., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено актуальні питання реформування системи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Особливу увагу приділено вивченню трансформації фіскальної та бюджетної складової в умовах застосування децентралізаційного підходу.

Ключові слова:

бюджетна система, податки, реформа, місцеве самоврядування

Використана література:

  1. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.

  2. Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та основні напрями модернізації : наук. доп. / [редкол. : Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, В. В. Толкованов та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. – К. : НАДУ, 2014. – 128 с.

  3. Чернюк Л. Г. Місцеві органи влади в системі регіонального управління [Електронний ресурс] / Л. Г. Чернюк. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2779.

  4. Załozenia reformy finansów samorządu terytorialnego na Ukrainie / Wyśsza szkoła informatyki i zarządzania w Rzeszowie, Instytut badań i analiz finansowych, 2014 – 22 s.

Переглянути статтю    Завантажити pdf