ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Петрищенко Н.А., Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна

Серьогіна Н.В., Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто роль будівельної галузі в економіці України. Капітальне будівництво створює велику кількість робочих місць, споживає продукцію багатьох галузей, виробляє для них нові та реконструює наявні основні фонди. Однак економічна криза та реформи останніх років дуже негативно відобразилися на стані будівельної галузі. Проведено аналіз основних показників для галузі – індексів обсягів виробництва будівельно-монтажних робіт та будівельних матеріалів, пайового розподілення обсягів будівельно-монтажних робіт, індексів цін на будівельно-монтажні роботи. Виявлено, що протягом останніх років спостерігалось скорочення обсягів виробництва будівельних робіт, виготовлення будівельних матеріалів з одночасним ростом цін на їх виконання. Зроблено припущення про причини такого стану галузі та її окремих елементів на підставі проаналізованих статистичних даних, намічені перспективи та напрями подальшого розвитку галузі.

Ключові слова:

будівельний комплекс, житлове будівництво, індекс цін, економічна криза, обсяг робіт, платоспроможність

Використана література:

  1. Биба В. В. Стан та перспективи розвитку будівельної галузі України / В. В. Биба, В. С. Гаташ // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – 2013. – Вип. 4 (39), т. 2. – С. 3–9.

  2. Козич О. М. Досвід провідних країн світу в управлінні будівельною галуззю [Електронний ресурс] / О. М. Козич. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/5/02.pdf.

  3. Офіційний сайт Державного комітету статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.org/uk.

  4. Сороколетова О. Паника и рост: итоги года на рынке недвижимости [Электронный ресурс] / О. Сороколетова. – Режим доступа : http://delo.ua/business/panika-i-rost-itogi-goda-na-rynke-nedvizhimosti-287011/.

  5. Сердюк А. В. Аналіз моделей іпотечного кредитування та їх придатності до використання у вітчизняних економічних умовах / А. В. Сердюк // Вісн. Вінниц. політех. ін-ту. – 2008. – № 1(76). – С. 20–26.

  6. Козич О. М. Державне регулювання діяльності будівельної галузі України [Електронний ресурс] / О. М. Козич. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-3/doc/4/04.pdf.

  7. Куйбіда В. Уроки кризи і оновлене бачення будівництва [Електронний ресурс] / В. Куйбіда. – Режим доступу : http://www.budjurnal.com.ua/news/new.php?archive=1300203717&id=1265014847&start_from=&subaction=showfull&ucat=.

Переглянути статтю    Завантажити pdf