ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Маловичко А.С., Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

Транспортні послуги є одними з найбільш вагомих на світовому ринку послуг. Показники розвитку транспортних систем дають змогу оцінити адекватність реагування суб’єктів світового господарювання на вимоги, що висуваються процесом глобалізації. Розглянуто взаємозв’язок розвитку транспортних систем держав та характеру їх залучення до процесів інтеграції та глобалізації. Відокремлено основні тенденції, що характеризують розвиток транспортної галузі. Зазначено непрямий взаємозв’язок показників розвитку транспортної мережі та рівня залучення країни до процесів глобалізації. Транспорт є однією з найбільших системотвірних галузей, що мають тісний зв’язок зі всіма елементами глобальної економіки, і таким чином значно впливає на активізацію інтеграційних процесів.

Ключові слова:

глобалізація, транспортна система, інтеграція

Використана література:

  1. Всемирная торговая организация [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.wto.org.

  2. Индекс глобализации KOF. Исследование Центра гуманитарных технологий [Электронный ресурс] / под рук. Axel Dreher. – Режим доступа : http://gtmarket.ru/ratings/kof-globalization-index/info.

  3. Международный транспортный форум [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.internationaltransportforum.org.

  4. Городецкий В. К. Мировая экономика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. К. Городецкий. – Режим доступа : http://economuch.com/zarubejnyih-stran-hozyaystvo/transport-svyaz-sfera-10960.html.

  5. Мировая транспортная система: структура и развитие [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://biznesdays.ru/mirovaya-transportnaya-sistema-struktura-i-razvitie.html.

Переглянути статтю    Завантажити pdf