ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Кичко І.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Денисенко Ю.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено теоретичні питання, особливості та перспективи підбору персоналу аграрними підприємствами, зокрема, серед випускників навчальних закладів.

Ключові слова:

відбір персоналу, підприємства агропромислового комплексу, випускники ВНЗ, працевлаштування

Використана література:

  1. Балабанова Л. В. Управління персоналом : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К. : Професіонал, 2006. – 512 с.

  2. Інформація про профорієнтаційний термінал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.trud.gov.ua/article/254440?annId=254441.

  3. Кибанов А. Я. Управление персоналом организации : учебник / А. Я. Кибанов. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 695 с.

  4. Красношапка В. В. Управління людськими ресурсами : курс лекцій / В. В. Красношапка. – К., 2004. – 39 с.

  5. Крушельницька О. В. Управління персоналом : навч. посіб. / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – К. : Кондор, 2003. – 296 с.

  6. Липчук В. В. Мотиваційні чинники працевлаштування молоді у сільськогосподарських підприємствах / В. В. Липчук, А. О. Линдюк // Економіка АПК. – 2008. – № 7. – С. 111–120.

  7. Проблеми застосування чинних методичних підходів до обґрунтування штатної чисельності працівників сільськогосподарських підприємств / Т. М. Лозинська, О. І. Сердюк, О. В. Федірець, О. Г. Лещина // Вісник КНЕУ. – 2007. – № 8. – С. 156–163.

  8. Статистичний збірник / за ред. О. Г. Осауленка. – К., 2014. – С. 175.

  9. Статистична інформація [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

  10. Якуба М. М. Кадровий потенціал як ключовий елемент потенціалу підприємства в умовах глобалізації / М. М. Якуба // Науковий Вісник НЛТУ України. – 2009. – № 7. – С. 125–132.

Переглянути статтю    Завантажити pdf