ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Олифіренко Ю.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено та проаналізовано специфіку феномену соціального сирітства в Україні, виділено основні групи дітей, які належать до категорії соціальних сиріт, а також групи дітей, які становлять групу ризику з погляду виникнення цього явища. Визначено основні фактори, які зумовлюють виникнення та поширення соціального сирітства, дитячої бездоглядності, безпритульності.

Ключові слова:

соціальне сирітство, соціальні сироти, діти, які опинились у складних життєвих обставинах, бездоглядні, безпритульні діти

Використана література:

1. Всеукраїнський портал національного усиновлення «Сирітству – ні!» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sirotstvy.net/press_centre/news/1032.html?pg=8.

2. Гопанчук В. С. Сімейне право України [Електронний ресурс] / В. С. Гопанчук. – Режим доступу : http://www.ebk.net.ua/Book/SPravo/01-05/80201.htm.

3. Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2011 року) / С. Ю. Аксьонова, М. Ю. Варбан, О. А.Васильєв та ін. – К., 2012. – 188 с.

4. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : навч. посіб. / О. В. Безпалько. – К. : Логос, 2003. – 134 с.

5. Кальченко Л. В. Соціальне сирітство як суспільне явище /Л. В. Кальченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2012. – № 19. – С. 160–170.

6Комарова Н. Фактори ризику дітей залишитись без батьківської опіки [Електронний ресурс] / Н. Комарова. – Режим доступу : http://www.dipsm.org.ua/publications.

7. Королевська Н. В Україні зменшується кількість випадків, коли батьки відмовляються від новонароджених [Електронний ресурс] / Н. Королевська. – Режим доступу : http://www.social.org.ua/view/3494.

8. Нові можливості зменшення алкогольної і наркозалежності населення в Україні [Електронний ресурс] / В. І. Карпенко, Т. П. Криштаб, В. А. Романовська, Л. В. Кисла. – Режим доступу : http://www.medved.kiev.ua/arh_nutr/art_2006/n06_4_8.htm.

9. Олифіренко Ю. І. Історичні аспекти проблеми дитячої безпритульності та бездоглядності / Ю. І. Олифіренко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2012. – № 3 (60). – С. 340–348.

10. Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mlsp.kmu.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=148248&cat_id=138144.

11. Офіційний сайт Уповноваженого Верховної ради з прав людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id= 3157:2013-10-25-09-44-11&catid=14:2010-12-07-14-44-26&Itemid=75.

12. Павленко Ю. Національна стратегія профілактики соціального сирітства спрямована на захист сім`ї та формування відповідального батьківства [Електронний ресурс] / Ю. Павленко. – Режим доступу : http://donmolod.gov.ua/component/content/article/1-2010-04-11-22-17-49/1086-2012-10-23-11-08-27.html.

13. Павленко Ю. З безправного не виросте вільний [Електронний ресурс] / Ю. Павленко. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/socium/z-bezpravnogo-ne-viroste-vilniy.html.

14. Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 22 жовтня 2012 року № 609/2012. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.

15. Проблеми дітей трудових мігрантів за результатами дослідження [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zn-rada.at.ua/Simii/problemi_ditej_trudovikh_migrantiv.pdf.

16. Семиволос Н. Національних особливостей немає. Алкоголізм є [Електронний ресурс] / Н. Семиволос. – Режим доступу : http://www.viche.info/journal/910/.

17. Статистична інформація [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу : http:// www.ukrstat.gov.ua.

18. Ченбай І. В. Причини дитячого сирітства у 40-х роках [Електронний ресурс] / І. В. Ченбай. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchu/N144/N144p168-171.pdf.

Переглянути статтю    Завантажити pdf