ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Скосир Ю.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто особливості бухгалтерського та податкового обліку права постійного користування земельними ділянками в бюджетних та комерційних підприємствах. Досліджено проблеми визначення вартості цього об’єкта обліку та виділено основні проблеми його оцінювання. Представлено основні господарські операції та описано відмінності податкового та бухгалтерського обліку цього об’єкта.

Ключові слова:

бухгалтерський облік, нематеріальний актив, право користування, земельні ділянки, об’єкт обліку, оцінка

Використана література:

1. Жук В. М. Методичні рекомендації з організації обліку та оцінки земель на підприємствах АПК / В. М. Жук, А. М. Третяк, І. В. Герасимук // Облік і фінанси АПК. – 2005. – № 3. – С. 135–188.

2. Земельний кодекс України від 25.10.01 р. № 2768-III.

3. Облік і оцінка балансової вартості земель в наукових установах і підприємствах УААН / А. М. Третяк, В. К. Ярмолицький, В. М. Жук, В. М. Друга. – К. : УААН, 2006. – 276 с.

4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755–VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99.

6. Про внесення змін до Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1248.

7. Про оцінку земель [Електронний ресурс] : Закон України від 11.12.2003 р. № 1378–IV. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

8. Щодо обліку земельних ділянок [Електронний ресурс] : Роз’яснення ГКРУ від 03.07.2010 р. – Режим доступу: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/41724.

Переглянути статтю    Завантажити pdf