ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Сафонов В.В., Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено теоретичні питання підвищення фінансово-економічної стабільності функціонування суб’єктів суспільно-економічних відносин.

Ключові слова:

суб’єкти соціально-економічних відносин, доходи населення, людський капітал

Використана література:

1. Гришова І. Ю. Державна підтримка регіональних програм інноваційного розвитку [Електронний ресурс] / І. Ю. Гришова, В. А. Замлинський, В. В. Кужель // Економіка: реалії часу. – 2013. – № 2. – С. 201–206. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n2.html.

2. Гришова І. Ю. Вплив інституціональної структури на розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств [Електронний ресурс] / І. Ю. Гришова, В. О. Непочатенко // Економіка: реалії часу. – 2013. – № 2. – С. 47–51. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n2.html.

3. Гришова І. Ю. Державна підтримка як невід’ємний механізм економічного зростання. Інституційні чинники розвитку підприємницьких структур : колективна монографія / І. Ю. Гришова ; під ред. О. О. Непочатенко. – Умань : СПД Сочінський, 2013. – С. 36–44.

4. Довідник соціальних стандартів, нормативів, вимог і обмежень (для використання при плануванні соціально-економічного розвитку сільських громад і територій) / за ред. П. Т. Саблука, М. Ф. Кропивка, О. Г. Булавка. – К. : ННЦ ІАЕ, 2009. – 90 с.

5. Булавка О. Г. Соціальний захист, доходи і рівень життя населення сільських територій / О. Г. Булавка, М. С. Александров // Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери : наукова доповідь /за заг. ред. акад. НААН П. Т. Саблука. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – С. 50–58.

6. Shpychak О. M. Economic problems of biofuel production regarding food safety of Ukraine / International Scientific Electronic Journal "Earth Bioresources and Life Quality ". – № 1. – February, 2010.

7. Національна доктрина реформування та розвитку агропродовольчого комплексу України (проект) / П. Т. Саблук, М. Ф. Кропивко та ін. // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 3–6.

8. Напрями поглиблення аграрної реформи на сучасному етапі розвитку АПК / П. Т. Саблук, М. Ф. Кропивко та ін. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2011. – 37 с.

9. Лисяк Л. В. Доходи домашніх господарств України як потенційне джерело внутрішніх державних запозичень / Л. В. Лисяк // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії : зб. наук. праць. Економічні науки. – 2011. – Вип. 3, том 1. – С. 11–17.

10. Чухно А. А. Твори : у 3 т. / А. А. Чухно.  К., 2006.  Т. 1 : Становлення і розвиток ринкової економіки.  592 с.

11. Политика доходов и заработной платы : учебник / [под. ред. П. ВСавченко, Ю. Н. Кокина]. – М. : Юрист, 2000. – 456 с.

12. Статистичні данні державного комітету статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

13. Соціально-економічне становище домогосподарств України [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dop_sesd_2006/arh_sesd.htm.

Переглянути статтю    Завантажити pdf