ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Комарницька Г.О., Львівська державна фінансова академія, м. Львів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Обґрунтовано теоретико-методологічні основи дослідження наукових та громадських організацій як чинників стратегічного планування та прогнозування розвитку міст. Проаналізовано проекти цих організацій на прикладі міста Львова та області. Визначена ефективність таких проектів.

Ключові слова:

громадські та наукові організації, проекти розвитку, стратегічне планування, удосконалення, місто, регіон

Використана література:

  1. Інститут міста [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cityinstitute.org/index.php?option=com_content&view=192&Itemid=202.

  2. Комарницький І. М. Зв’язки з громадськістю в контексті регулювання урбанізаційними процесами в регіоні / І. М. Комарницький, Г. О. Комарницька // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. – 2014. – № 8. – С. 186–195.

  3. Лисенко І. В. Кластерна концепція інноваційного розвитку економіки регіону [Електронний ресурс] / І. В. Лисенко. – Режим доступу : http://www.confcontact.com/20111019/2_lisenko.htm.

  4. Місцевий економічний розвиток міст України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mled.org.ua/.

  5. Місцевий економічний розвиток: підтримка та стимулювання : VIII Український муніципальний форум [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mled.org.ua/media/docs/Book_for_8_AUC_MunicipalForum_12July2012_Ukr.pdf.

Переглянути статтю    Завантажити pdf