ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Базілінська О.Я., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Кравченко І.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Висвітлено необхідність та місце автотранспортної галузі в Україні, проаналізовано її сучасний стан та особливості управління фінансовими ресурсами АТП.

Ключові слова:

фінансові ресурси, управління ресурсами, структура капіталу, транспортна галузь, автотранспортні підприємства (АТП)

Використана література:

1. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? / И. Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 1994. – 384 с.

2. Бланк И. А. Управление капиталом : учебный курс / И. А. Бланк. – К. : Эльга, Ника-центр, 2004. – 576 с.

3. Кисел Н. Управление капиталом: как связать стратегию и рост стоимости [Электронный ресурс] / Н. Кисел, Дж. Рейнолдс. – Режим доступа : www/iteam.ru/publications/strategy/.

4. Режим доступу : http:// ukrstat.gov.ua.

5. Яцківський Л. Ю. Транспортне забезпечення виробництва : навчальний посібник / Л. Ю. Яцківський, Д. В. Зеркалов. – К. : Арістей, 2007. – 456 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf